Det finns inga vildkatter!

Det finns inga vildkatter

Köp vår bok till förmån för katthemmets verksamhet och katter.

Köp vår bok nu!

Nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer på katthemmet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Prenumerera här

Vår filosofi

De flesta katter som kommer in till oss har med sig ett tungt bagage – de har levt ett hårt liv som hemlösa och de har fått kämpa för sin överlevnad. Vi värnar speciellt om de hemlösa katter som lever helt utan skyddsnät.

Vår uppgift är att se varje katts unika personlighet och behov. Med det som grund arbetar vi individuellt med varje katt för att den ska bli trygg och återfå förtroendet för oss människor igen. Läs mer om hur vi jobbar med våra katter på sidan Katter är olika.

No kill-policy

Katthemmet i Vaxholm driver katthemmet med respekt för katten som djur och i enlighet med lagstiftningen i Sverige. En av grundpelarna är respekt för liv, dvs. den ägarlösa kattens rätt att leva. En annan grundpelare är kunskap och erfarenhet.

Våra katter fångas in på soptippar, i koloniträdgårdar, industriområden och bostadsområden osv. Det är svårt att genast avgöra om en katt är förvildad eller bara rädd. Det finns forskare som i decennier försökt hitta ett enkelt sätt att snabbt skilja en rädd tamkatt från en förvildad katt men det finns idag ingen erkänd metod för detta. Vår erfarenhet säger att katten efter ett tag i lugn och rätt miljö vågar visa sitt rätta jag.

Av de katter vi får in och som anses vara förvildade och skygga är fler än 90 % före detta tamkatter, som anpassat sig till ett liv som utekatt. De har tagit tillbaka lite av det rovdjursbeteende som ännu finns i en katt. Det visar sig rätt snart att det oftast inte alls är en förvildad katt för inom en tidsperiod från någon dag till några veckor är katten allt från klappbar till famnkatt beroende på individen. Tamheten och tilliten till människan kommer rätt snabbt tillbaka och vi ger katterna tid att återanpassa sig. De andra, de inte riktigt tama har ändå sökt sig till människor antagligen för att deras mamma var en tamkatt.

Vi veterinärbesiktar alla våra katter och vi bekostar de verterinärmedicinska åtgärder som behövs. Vi kastrerar, vaccinerar och naturligtvis ID-märker vi alla katterna. Men vi avlivar inte en frisk katt.

Vi väljer att arbeta nära de andra föreningar som ser katten som djur och individ och som har forskning och utveckling som ledord och ett modernt synsätt. Tyvärr finns det föreningar som lever efter den gamla felaktiga uppfattningen att man bara på någon dag kan bedöma om katten är förvildad och därmed anses inte vara anpassningsbar och låter avliva den.

Vi har lång erfarenhet av just de katter vi arbetar med på katthemmet och ett stort kunnande om just katten som djur och med detta som bakgrund har vi No Kill-policyn inskriven i våra stadgar. Vi är också medlemmar i Svekatt, den rikstäckande organisation som arbetar enligt No Kill-principen.